Vergoeding

Home » Vergoeding

Psychologen zitten in het basispakket van de zorgverzekering

In heel Nederland is er vanaf 1 januari 2022 iets veranderd in de bekostiging van de volwassen GGZ (18+). Deze bekostiging heet het ‘ zorgprestatiemodel’.

  • Waar een behandeling tot nu toe aan het eind van de behandelperiode werd ingediend bij de zorgverzekering, zal nu ieder gesprek/ behandel consult apart ingediend worden.
  • U hoeft voor deze overgang niets zelf te doen. Toen lopende trajecten werden eind december 2021 afgesloten en waar van toepassing op 1 januari 2022 weer geopend. Wel werd uw eigen risico in het nieuwe jaar opnieuw aangesproken door de zorgverzekering. Dit geldt ook voor 2023.
  • Behandel consulten blijven onder de zorgverzekeringen vallen zoals u dit tot op heden gewend bent, enkel ontvangt u nu per maand een overzicht van de behandelingen.

De Psychologenpraktijk heeft een contract met alle zorgverzekeringen, behalve met Zorg en zekerheid en VGZ. Dan ontvangt u een factuur, en deze kunt u indienen bij de zorgverzekering en bij ieder consult moet er betaald worden via pin of contant. Let u wel op het eigen risico in 2023 (€385,-) waar elke burger in Nederland mee te maken heeft. Tarieven voor zogenaamde onverzekerde zorgproducten (partner relatietherapie en aanpassingsstoornissen) bedragen €160,- per behandeling.

Medische verslaglegging voor een advocaat/verzekeringsarts/UWV kost €160,-

Mocht u meer informatie willen weten over de vergoedingen in 2023, bel dan met uw zorgverzekering. 

U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij de psychologenpraktijk en de verwijsbrief van de huisarts kan achteraf worden geregeld.

Let op: de POH-GGZ: de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (die werkzaam is bij de huisarts) behandelt vanaf 2014 uitsluitend lichte problematiek. Wanneer er sprake is (van een vermoeden) van een diagnose, wordt u direct door de huisarts doorverwezen naar onze Psychologenpraktijk. U kunt de huisarts hier zelf ook op wijzen of dat u alleen met de Psycholoog wilt spreken en niet met de POH-GGZ: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige.

  • Erge complexe stoornissen behoren doorverwezen te worden naar de gespecialiseerde GGZ: klinisch psycholoog en of psychiater wet BIG geregistreerd.
  • Minder complexe psychische stoornissen naar de generalistische basis GGZ: eerstelijnspsychologen en Gezondheidszorgpsychologen wet BIG-geregistreerd.
  • Hele lichte problematiek kan verholpen worden door de huisartsenzorg: POH-GGZ die bestaat vaak uit Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV’er) of maatschappelijk werker of een masterpsycholoog (die BIG-loos is).

Het verschil tussen generalistische basis GGZ (BGGZ) en gespecialiseerde GGZ (SGG) is:

  • Basis GGZMinder complexe psychische stoornissen, problemen, ziektebeelden behoren doorverwezen te worden naar de generalistische basis GGZ. Dit zijn eerstelijnspsychologen en Gezondheidszorgpsychologen wet BIG-geregistreerd. Tevens regiebehandelaars.
  • Specialistische GGZErge complexe stoornissen/problemen/ziektebeelden behoren doorverwezen te worden naar de gespecialiseerde GGZ: klinisch psycholoog en of psychiater wet BIG geregistreerd.

Eldermans|Geerts Advocaten in Zeist: doen zaken voor psychologen en psychiaters in verband met zorgverzekeringen etc.

Brieven in opdracht van een advocaat of (bedrijfs-)arts bedraagt: €160,-

Bezoek aan het UWV met patiënt / hoorzitting bijwonen kost €180,- per uur.

Sessies die niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht: kosten 50 euro. Per mail en via de Whatsapp/SMS afzeggen is niet toegestaan uitsluitend per telefoonnr: 070-4271908 Secretariaat: 08:30-17:30.