Vergoeding

Home » Vergoeding

Psychologen zitten in het basispakket van de zorgverzekering

De Psychologenpraktijk heeft een contract met alle zorgverzekeringen, behalve met Zorg en zekerheid. Let u wel op het eigen risico in 2021 €385,- waar elke burger in Nederland mee te maken heeft. Tarieven voor zogenaamde onverzekerde zorgproducten (partner relatietherapie en aanpassingsstoornissen) bedragen €130,- per behandeling.

Mocht u meer informatie willen weten over de vergoedingen in 2021, bel dan met uw zorgverzekering. 

U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij de psychologenpraktijk en de verwijsbrief van de huisarts kan achteraf worden geregeld.

Let op: de POH-GGZ: de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (die werkzaam is bij de huisarts) behandelt vanaf 2014 uitsluitend lichte problematiek. Wanneer er sprake is (van een vermoeden) van een diagnose, wordt u direct door de huisarts doorverwezen naar onze Psychologenpraktijk. U kunt de huisarts hier zelf ook op wijzen of dat u alleen met de Psycholoog wilt spreken en niet met de POH-GGZ: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige.

  • Erge complexe stoornissen behoren doorverwezen te worden naar de gespecialiseerde GGZ: klinisch psycholoog en of psychiater wet BIG geregistreerd.
  • Minder complexe psychische stoornissen naar de generalistische basis GGZ: eerstelijnspsychologen en Gezondheidszorgpsychologen wet BIG-geregistreerd.
  • Hele lichte problematiek kan verholpen worden door de huisartsenzorg: POH-GGZ die bestaat vaak uit Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV’er) of maatschappelijk werker of een masterpsycholoog (die BIG-loos is).

Het verschil tussen generalistische basis GGZ (BGGZ) en gespecialiseerde GGZ (SGG) is:

  • Basis GGZMinder complexe psychische stoornissen, problemen, ziektebeelden behoren doorverwezen te worden naar de generalistische basis GGZ. Dit zijn eerstelijnspsychologen en Gezondheidszorgpsychologen wet BIG-geregistreerd. Tevens regiebehandelaars. 
  • Specialistische GGZErge complexe stoornissen/problemen/ziektebeelden behoren doorverwezen te worden naar de gespecialiseerde GGZ: klinisch psycholoog en of psychiater wet BIG geregistreerd.

Eldermans|Geerts Advocaten in Zeist: doen zaken voor psychologen en psychiaters in verband met zorgverzekeringen etc.

Brieven in opdracht van een advocaat of (bedrijfs-)arts bedraagt: €130,-

Bezoek aan het UWV met patiënt / hoorzitting bijwonen kost €160,- per uur.

Sessies die niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Per mail en via de Whatsapp/SMS afzeggen is niet toegestaan uitsluitend per telefoonnr: 070-4271908 Secretariaat: 08:30-17:30.