Problemen – symptomen

“Waarom zou de mens moeten leren lijden? Psychisch lijden is enorm heftig en zwaar. We moeten er alles aan doen om het beter te begrijpen.”

(burn-out, depressie en angsten etc.)

Prof. dr. mr. Christiaan Vinkers

psychiater
Home » Problemen – symptomen

Klachten

Ziekte-verschijnselen

DraaglastDe last die iemand op een bepaald moment moet dragen. Deze varieert met de tijd. Met last bedoelen we bijvoorbeeld stress, emotioneel moeilijke omstandigheden of ziektes.

DraagkrachtZowel iemands sterke als zwakke kanten. De draagkracht kan variëren van groot tot klein. De draagkracht kan groter worden door levenservaring of therapie. De draagkracht kan kleiner worden met het oplopen van de leeftijd of bij veel tegenslag of ziekte. Wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht ontstaan ziekteverschijnselen, bijvoorbeeld: angst, slaapstoornissen, depressiviteit, in de war zijn, hyperventilatie, fobische klachten, zelfbeeld beschadigingen, alcohol- en drugsmisbruik, psychosomatische stoornissen, obsessieve -compulsieve stoornis e.d.

Parasympatisch zenuwstelsel: is het deel van het autonome zenuwstelsel dat de organen zodanig beïnvloedt dat het lichaam in een toestand van rust en herstel kan komen.
Kalmeringssysteem
– Continuïteit/voorspelbaarheid
– Verbondenheid
– Geruststelling 
– Warmte

Sympatisch zenuwstelsel: het sympathische zenuwstelsel genoemd, is het deel van het autonome zenuwstelsel dat de organen zodanig beïnvloedt dat het lichaam arbeid, waar energie voor nodig is, kan verrichten.
Spanning/opgejaagdheid
– Jagen
– Instinct
– Presteren
– Gevaar: vluchten, bevriezen, vechten

 

Problemen – symptomen

Voor de volgende problemen kunt u terecht bij onze praktijk:

Angstklachten

fobische klachten paniekstoornissen hyperventilatie

Pijnklachten

vage buikpijnklachten nekpijnen rugpijnen hoofdpijnen somatoforme stoornissen

Werkgerelateerde problemen

Burnout

Conflicthantering

Relatieproblemen

Hechtingsproblemen

Partner / gezinsproblemen

Autisme spectrum

Concentratieproblemen

Slaapstoornissen

problemen met inslapen problemen met doorslapen, wakker worden ’s nachts

Stemmingsstoornissen

depressie
sombere buien
postnatale depressie
bipolaire 1 stoornis (sombere stemming)
bipolaire 2 stoornis (sombere stemming)

Spanningsklachten

het verminderen van stress

Dwanghandelingen

Obsessieve compulsieve klachten

Paniekklachten

(hyperventilatie, druk op de borst)

Traumaverwerking

Rouwverwerking

Echtscheiding

Pestgedragverwerking

Aanpassingsstoornissen

Identiteitsstoornissen

Stress

Stress is een van de grootste oorzaken van lichamelijke ziektes. Men heeft twee soorten stresshormonen:

  • Adrenaline: het gezonde stresshormoon
  • Cortisol: het ‘slechte’ stresshormoon, ontregelt het lichaam: heeft invloed op o.a. het brein (vergeetachtigheid) en op het soma (lichamelijke klachten). Dit veroorzaakt o.a. verkoudheid. Patiënten die last hebben van tinnitus (oorsuizen) komen vaak bij de KNO-arts die geen oplossing heeft.

Belangrijk is bij een burn-out, dat men zich beter leert te begrenzen. Doet men dit niet, dan is de kans groot op angst, depressie, slapeloosheid, etc. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat men terecht komt in de ziektewet met evt. baanverlies.

Uit het artikel van prof. dr. P.C. Kuiper, psychiater, 1989: “Vroeger kon ik me wel iets voorstellen bij een depressie, maar het is veel erger dan ik ooit had gedacht. Eigenlijk had ik die ziekte 20 jaar eerder moeten hebben.” Wat de professor hiermee probeert te zeggen is dat sinds hij een depressie heeft ervaren, hij zich realiseerde hoe zwaar de ziekte is. 

Overgangsklachten / slaapproblemen

Voor vrouwen die last hebben van overgangsklachten als gevolg van een borstkankerbehandeling. Onder invloed van chemotherapie, hormonale therapieën en/of verwijdering van de eierstokken worden veelal jonge vrouwen plotsklaps geconfronteerd met overgangsklachten. Opvliegers, nachtzweten, slaapproblemen en somberheid worden doorgaans als het hinderlijkst ervaren.

Medicatie zoals antidepressiva en clonidine zijn effectief bij het verminderen van opvliegers en nachtzweten, maar hebben ook veel bijwerkingen. Bij slaapproblemen wordt de techniek Yoga Nidra toegepast.

Somatisch - Psychisch

Klachten die wij niet behandelen

Alcohol- of drugsafhankelijkheid

AD(H)D

U kunt hiervoor terecht bij een ADHD-centrum.

Psychotische stoornissen

Ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid

Indien u reeds bij een andere GGZ- instelling in behandeling bent, dan kunt u niet bij Van Manen Psychologen voor dezelfde klachten en problemen in behandeling worden genomen.

Bent u een nieuwe patiënt?

Dan heeft de psycholoog het volgende nodig

$

Verwijsbrief Basis GGZ

$

Medicatielijst

medicatielijst verplicht meegeven volgens NHG en richtlijn HASP

$

Zorgpas