Vergoeding

Psychologen zitten in het basispakket van de zorgverzekering.
De Psychologenpraktijk heeft een contract met alle zorgverzekeringen. Alle behandelingen worden vergoed door de zorgverzekering. Let u wel op het eigen risico in 2020 €385,- waar elke burger in Nederland mee te maken heeft. Tarieven voor zogenaamde onverzekerde zorgproducten (partner relatietherapie en aanpassingsstoornissen) bedragen €120 per behandeling.

Voor patiënten met een minimum uitkering/inkomen: Verzekerden bij Azivo en IZA-Cura betalen geen eigen risico van €385,- voor 2018, mits de patiënt een uitkering of een laag inkomen heeft. Dit wordt betaald door de gemeente. (Eigen risico in 2015: €385,-)
U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij de psychologenpraktijk en de verwijsbrief van de huisarts kan achteraf worden geregeld.
Let op: de POH-GGZ: de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (die werkzaam is bij de huisarts) behandelt vanaf 2014 uitsluitend hele lichte problematiek. Wanneer er sprake is (van een vermoeden) van een diagnose, wordt u direct door de huisarts doorverwezen naar onze Psychologenpraktijk. U kunt de huisarts hier zelf ook op wijzen of dat u alleen met de Psycholoog wilt spreken en niet met de POH-GGZ: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige.

U kunt ook behandeld worden zonder een verwijsbrief van de huisarts. Hierbij ontvangt u zelf de factuur van €130,- per consult. Na 17:00u per consult €145,-.

Per 2021 heeft deze praktijk geen contract meer met Zorg & Zekerheid. 

Mocht u meer informatie willen weten over de vergoedingen in 2020, bel dan met uw zorgverzekering.
Consult zakelijk (via werk) 45 minuten: € 150,-.
Telefonische consulten zijn mogelijk: declaratie via zorgverzekeraar.

Eldermans|Geerts Advocaten in Zeist: doen zaken voor psychologen in verband met zorgverzekeringen etc.

Brieven in opdracht van een advocaat of (bedrijfs-)arts bedraagt: €130,-

Bezoek aan het UWV met patiënt / hoorzitting bijwonen kost €160,- per uur.

Sessies die niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Per mail en via de Whatsapp/SMS afzeggen is niet toegestaan.