Voor de volgende problemen kunt u terecht bij onze praktijk:

 • angstklachten:
  fobische klachten
  paniekstoornissen
  hyperventilatie
 • pijnklachten:
  vage buikpijnklachten
  nekpijnen
  rugpijnen
  hoofdpijnen
  somatoforme stoornissen
 • werkgerelateerde problemen
 • burnout
 • conflicthantering
 • relatieproblemen
 • hechtingsproblemen
 • partner / gezinsproblemen
 • A.D.H.D.
  (aandachtstekort stoornis met hyperactiviteit)
 • A.D.D.
  (aandachtstekort stoornis zonder hyperactiviteit)
 • autisme spectrum
 • concentratieproblemen
 • slaapstoornissen:
  problemen met inslapen
  problemen met doorslapen,
  wakker worden ’s nachts
 • stemmingsstoornisssen:
  depressie
  sombere buien
  postnatale depressie
  bipolaire 1 stoornis (sombere stemming)
  bipolaire 2 stoornis (sombere stemming)
 • spanningsklachten:
  het verminderen van stress
 • dwanghandelingen
 • obsessieve compulsieve klachten
 • paniekklachten
  (hyperventilatie, druk op de borst)
 • traumaverwerking
 • rouwverwerking
 • echtscheiding
 • pestgedragverwerking
 • aanpassingsstoornissen
 • identiteitsstoornissen

Met welke klachten kunt u niet bij Van Manen Psychologen terecht:

 • Alcohol- of drugsafhankelijkheid
 • AD(H)D: u kunt hiervoor terecht bij een ADHD-centrum.
 • Psychotische stoornissen
 • Ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid
Indien u reeds bij een andere GGZ- instelling in behandeling bent, dan kunt u niet bij Van Manen Psychologen voor dezelfde klachten en problemen in behandeling worden genomen.

Behandelmethoden:

Op het gebied van de Psychologie behandelen we patiënten met klachten van psychische- of psychosomatische aard. De psychotherapie maakt gebruik van verschillende behandelmethoden die uit verschillende psychologische scholen komen, o.a.

 • Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt);
 • RET-methode (Rational Emotive Behavioral Therapy);
 • Respicon-methode van prof. dr. P. Defares, psycholoog;
 • EMDR-methode van prof. dr. A. de Jongh, psycholoog (in deze praktijk wordt EMDR voor enkelvoudige trauma’s toegepast); 
 • Lichttherapie tegen winterdepressie o.a.
 • Inzichtgevende therapie.
 • Psycho-educatie
 • E-Health; psycho-educatie, online oefeningen

De diagnose wordt zelfstandig gesteld door BIG-geregistreerde psychologen met behulp van het wetenschappelijk diagnostisch meetinstrument DSM-V. Op grond daarvan kan het ziektebeeld vastgesteld worden.

Bij de behandeling wordt er gebruik gemaakt van de GGZ Standaarden, zie https://www.ggzstandaarden.nl/.

Bij de behandeling wordt indien nodig in overleg met patiënt een naaste (familie, partner of vriend(in)/buurman/buurvrouw) uitgenodigd bij de anamnese of tijdens een of meerdere behandelingssessie(s).

Er wordt gebruik gemaakt van elektronische vragenlijsten om de ontwikkeling van de behandeling bij te houden.

Een behandeling start met een anamnese, de nadere behandeling wordt aan de hand van de protocollen individueel op de klachten van de patiënt toegespitst.

Hierbij worden verschillende cognitieve technieken gebruikt, zoals uitdaagtechnieken (i.v.m. gedachtes) met bijv. G-schema’s. Daarnaast worden ook andere technieken gehanteerd, zoals Acceptance and Commitment-therapieën. Ook worden indien nodig huiswerkopdrachten meegegeven, zodat patiënten hun opgedane kennis uit de behandeling meteen in de praktijk kunnen gebruiken. Verder hebben patiënten beschikking tot E-Health modules van Karify en mirro.nl, de modules kunnen bij de behandeling van patiënten met (lichte) psychische klachten worden ingezet.

Na afloop van een behandeling worden patiënten gevraagd een tevredenheidsvragenlijst in te vullen. Dit is de CQ-index. De resultaten van de CQ-index, actualisatiedatum 22-3-2019, laten zien dat patiënten tevreden zijn met de wijze van behandelen, met een gem. score van 9.7 (max. score= 10)  voor bejegening van patiënten en een gem. score van 3.5 (max. score = 5) voor samen beslissen / samenwerken met patiënten.

Stress

Stress is een van de grootste oorzaken van lichamelijke ziektes. Men heeft twee soorten stresshormonen:

– Adrenaline: het gezonde stresshormoon

– Cortisol: het ‘slechte’ stresshormoon, ontregelt het lichaam: heeft invloed op o.a. het brein (vergeetachtigheid) en op het soma (lichamelijke klachten). Dit veroorzaakt o.a. verkoudheid. Patiënten die last hebben van tinnitus (oorsuizen) komen vaak bij de KNO-arts die geen oplossing heeft.

Belangrijk is bij een burn-out, dat men zich beter leert te begrenzen. Doet men dit niet, dan is de kans groot op angst, depressie, slapeloosheid, etc. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat men terecht komt in de ziektewet met evt. baanverlies.

Uit het artikel van prof. dr. P.C. Kuiper, psychiater, 1989: “Vroeger kon ik me wel iets voorstellen bij een depressie, maar het is veel erger dan ik ooit had gedacht. Eigenlijk had ik die ziekte 20 jaar eerder moeten hebben.”

Overgangsklachten/slaapproblemen:

Voor vrouwen die last hebben van overgangsklachten als gevolg van een borstkankerbehandeling. Onder invloed van chemotherapie, hormonale therapieën en/of verwijdering van de eierstokken worden veelal jonge vrouwen plotsklaps geconfronteerd met overgangsklachten. Opvliegers en nachtzweten worden doorgaans als het hinderlijkst ervaren.

Medicatie zoals antidepressiva en clonidine zijn effectief bij het verminderen van opvliegers en nachtzweten, maar hebben ook veel bijwerkingen. Bij slaapproblemen wordt de techniek Yoga Nidra toegepast.

Klachten

Draaglast

———————  = Ziekteverschijnselen

Draagkracht

Draaglast: De last die iemand op een bepaald moment moet dragen. Deze varieert met de tijd. Met last bedoelen we bijvoorbeeld stress, emotioneel moeilijke omstandigheden of tegenvallers.

DraagkrachtZowel iemands sterke als zwakke kanten. De draagkracht kan variëren van groot tot klein. De draagkracht kan groter worden door levenservaring of therapie. De draagkracht kan kleiner worden met het oplopen van de leeftijd of bij veel tegenslag of ziekte. Wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht ontstaan ziekteverschijnselen: angst, slaapstoornissen, depressiviteit, in de war zijn, hyperventilatie, fobische klachten, zelfbeeld beschadigingen, alcohol- en drugsmisbruik, psychosomatische stoornissen, obsessieve -compulsieve stoornis e.d.