Beroepsgeheim

De psycholoog heeft een beroepsgeheim / geheimhouding (onder beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen). Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk.

 

Uw psycholoog houdt van de behandeling een dossier bij. Informatie aan derden zoals een arboarts, huisarts of collega psycholoog-psychiater etc. wordt uitsluitend met schriftelijke toestemming verstrekt.

 

De wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) schrijft voor dat u in ieder geval mondeling wordt voorgelicht over de bevindingen bij het onderzoek en de voorgestelde behandeling.