Welkom op de website van Van Manen Psychologenpraktijk – BIG-geregistreerd- Regiebehandelaar BGGZ

 

Secretariaat aanwezig van 08.30u – 17.30u  Telefoonnummer: 070-4271908.

Er is momenteel geen wachtlijst.

 

Na 17:30u kunt u contact opnemen met de spoedlijn tel: 070-346 96 69

Bij crisis:
In de avonduren of in het weekeinde adviseren wij u contact op te nemen met  SMASH  (de huisartsenpost) 070 – 346 96 69.
Eventueel kunt u ook contact opnemen met 112 of 113 online.

After 5:30pm you can contact us by phone: +31 70-346 96 69 (in case of emergency).

 

Stress is een van de grootste oorzaken van lichamelijke ziektes. Men heeft twee soorten stresshormonen:

– Adrenaline: het gezonde stresshormoon

– Cortisol: het slechte stresshormoon, ontregelt het lichaam: heeft invloed op o.a. het brein (vergeetachtigheid) en op het soma (lichamelijke klachten). Dit veroorzaakt o.a. verkoudheid. Patiënten die last hebben van tinnitus (oorsuizen) komen vaak bij de KNO-arts die geen oplossing heeft.

Belangrijk is bij een burn-out, dat men zich beter leert te begrenzen. Doet men dit niet, dan is de kans groot op angst, depressie, slapeloosheid, etc. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat men terecht komt in de ziektewet met evt. baanverlies.

 

 

Uit het artikel van prof. dr. P.C. Kuiper, psychiater, 1989: “Vroeger kon ik me wel iets voorstellen bij een depressie, maar het is veel erger dan ik ooit had gedacht. Eigenlijk had ik die ziekte 20 jaar eerder moeten hebben.”

Word donateur van de Depressie Vereniging, bankrekeningnummer NL 82 TRIO 0198334753 onder vermelding van ‘donatie’. Zie ook www.depressievereniging.nl.

 

Werkzaamheden van de psycholoog:

De psycholoog richt zich op de diagnostiek, indicatiestelling, behandeling, functieherstel en preventie van psychische aandoeningen. De klinisch psycholoog, BIG-geregistreerd (specialistische GGZ, SGGZ), houdt zich bezig met aandoeningen/ziektes die complexer, ernstiger en risicovoller zijn dan de basis GGZ (BGGZ).
Diagnostiek en behandeling zijn gericht op het denken, voelen, willen, oordelen en doelgericht handelen. Daarnaast houdt de psycholoog rekening met de sociaal-maatschappelijke en culturele context waarin de patiënt zich bevindt.
De basis GGZ werkt samen met andere disciplines in de gezondheidszorg, o.a. over medicatie.

 

De psychologenpraktijk is verbonden met:

 • Het Nederlands Instituut van Psychologen (N.I.P.) in Utrecht;
 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG-geregistreerd
 • Eerstelijnspsycholoog BIG-geregistreerd lidmaatschap bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Lid van NVGzP: de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen

 

Let op: Indien u geplaatst wordt op de wachtlijst bij een POH-GGZ intern bij een huisartsen-praktijk, kunt u altijd contact opnemen met onze praktijk: 070-4271908 (secretariaat). Wij streven er naar om geen wachtlijst te hebben. U bent niet verplicht bij de huisarts POH-GGZ in therapie te gaan of om op een wachtlijst geplaatst te worden.

 

 

Behandelmethoden:

Op het gebied van de Psychologie behandelen we patiënten met klachten van psychische- of psychosomatische aard. De psychotherapie maakt gebruik van verschillende behandelmethoden die uit verschillende psychologische scholen komen, o.a.

 • Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt);
 • RET-methode (Rational Emotive Behavioral Therapy);
 • Respicon-methode van prof. dr. P. Defares, psycholoog;
 • EMDR-methode van prof. dr. A. de Jongh, psycholoog (in deze praktijk wordt EMDR voor enkelvoudige trauma’s toegepast); 
 • Lichttherapie tegen winterdepressie o.a.
 • Inzichtgevende therapie.
 • Psycho-educatie;

 

De diagnose wordt zelfstandig gesteld door BIG-geregistreerde psychologen met behulp van het wetenschappelijk diagnostisch meetinstrument DSM-V. Op grond daarvan kan het ziektebeeld vastgesteld worden.

 

Psychologen worden gefeliciteerd met de Nobelprijs in de Geneeskunde (2014):

Het betreft het intern GPS-systeem in de hersenen. Psychologen ontdekten cellen die zorgen voor een positioneringssysteem in het brein. Deze innerlijke GPS in de hersenen maakt het mogelijk dat we ons kunnen oriënteren in een ruimte. Deze ontdekking kan mogelijk verklaren waarom patiënten met de ziekte van Alzheimer hun omgeving niet meer kunnen herkennen.