Welkom op de website van Van Manen Psychologenpraktijk – BIG-geregistreerd- Regiebehandelaar BGGZ

 

Secretariaat aanwezig van 08.30u – 17.30u  Telefoonnummer: 070-4271908.

Er is momenteel geen wachtlijst.

 

Zie het artikel van prof. dr. Jean M. Twenge, psycholoog, uit de Groene Amsterdammer, 24-08-2017, over de iGen’ers met de generatie daarvoor. De iGen-generatie hebben op Facebook gemiddeld 649 ‘vrienden’ (nepkameraden). Zie de cyberpsychologen.

https://www.groene.nl/artikel/nepkameraden

 

Zie het artikel “Gun je kind ook eens een teleurstelling” uit NRC Handelsblad, 15-12-2017.
Zie de aanvulling van prof. dr. Jelle Jolles, neuropsycholoog, en dr. Marga Akkerman, kinder-en jeugdpsycholoog.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/15/gun-je-kind-ook-eens-een-teleurstelling-a1584930 

 

De psychologenpraktijk is verbonden met:

 • Het Nederlands Instituut van Psychologen (N.I.P.) in Utrecht;
 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG-geregistreerd
 • Eerstelijnspsycholoog BIG-geregistreerd lidmaatschap bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Lid van NVGzP: de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen

 

Let op: Indien u geplaatst wordt op de wachtlijst bij een POH-GGZ intern bij een huisartsen-praktijk, kunt u altijd contact opnemen met onze praktijk: 070-4271908 (secretariaat). Wij streven er naar om geen wachtlijst te hebben. U bent niet verplicht bij de huisarts POH-GGZ in therapie te gaan of om op een wachtlijst geplaatst te worden.

 

 

Behandelmethoden:

Op het gebied van de Psychologie behandelen we patiënten met klachten van psychische- of psychosomatische aard. De psychotherapie maakt gebruik van verschillende behandelmethoden die uit verschillende psychologische scholen komen, o.a.

 • Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt);
 • RET-methode (Rational Emotive Behavioral Therapy);
 • Respicon-methode van prof. dr. P. Defares, psycholoog;
 • EMDR-methode van prof. dr. A. de Jongh, psycholoog (in deze praktijk wordt EMDR voor enkelvoudige trauma’s toegepast); 
 • Lichttherapie tegen winterdepressie o.a.
 • Inzichtgevende therapie.
 • Psycho-educatie;

 

De diagnose wordt zelfstandig gesteld door BIG-geregistreerde psychologen met behulp van het wetenschappelijk diagnostisch meetinstrument DSM-V. Op grond daarvan kan het ziektebeeld vastgesteld worden.

 

Psychologen worden gefeliciteerd met de Nobelprijs in de Geneeskunde (2014):

Het betreft het intern GPS-systeem in de hersenen. Psychologen ontdekten cellen die zorgen voor een positioneringssysteem in het brein. Deze innerlijke GPS in de hersenen maakt het mogelijk dat we ons kunnen oriënteren in een ruimte. Deze ontdekking kan mogelijk verklaren waarom patiënten met de ziekte van Alzheimer hun omgeving niet meer kunnen herkennen.